Stomatologické výkony

Vstupné vyšetrenie

Preventívna stomatologická prehliadka

Cielené vyšetrenie - fokusy

Preventívna pedostomatologická prehliadka

Akútne ošetrenie (v ordinačnej dobe, mimo ordinačnej doby, v noci, víkendy, sviatky..)

Liečebný plán protetického ošetrenia

Konzultácia

Analýza RTG

Skúška vitality zubov

Psychoprofylaxia