Stomatochirurgia

Extrakcia dočasného zuba,koreňa                                                       

Extrakcia trvalého zuba,koreňa (jednokoreňového, viackoreňového)                                

Sutúra extrakčnej rany                                                                          

Extrakcia komplikovaná, chirurgická, chirurgická zložitá                                                                    

Transplantácia zuba                                                                              

Dekapsulácia                                                                                         

Výmena drenu                                                                                         

Tunelizácia                                                                                             

Resekcia koreňového hrotu                                                               

Peroperačné plnenie koreň.kanálu                                                     

Trepanácia alveolu                                                                                         

 Hemisekcia                                                                                                                                                                                                                

Chirurgická revízia rany/alveolitis/                                                             

Prehlbenie vestibila                                                           

Odstránenie väzivových pruhov                                                               

Excizia mäkkých časti                                                                                    

Extirpácia odontogrnnej cysty                                                                    

Intraorálna incizia                                                                                         

Primárny uzáver oroantrálnej komunikácie                                            

Repozícia replantovaného zuba dláhovaním                                                                                                           

Manuálna repozícia TMK                                                                                                                           

Ceľkové vyartikulovanie chrupu-zábrusom                                             

Gingivektomia,gingivoplastika                                            

Kyretáž steny koreňa zuba-zatvorená                                                     

Operácia s odklopením mukoperiostálneho laloku                          

Operácia s odklopením v laterálnom úseku                                         

Prekrytie obnaženého zuba lalokom-každý zub                                 

Sutúra, postextrakčná sutúra                                                                                                                                                                 

Frenulektómia