Cenník

Stomatologické výkony
D-01 Vstupné vyšetrenie 20€
D-02 Preventivna stomatologická prehliadka 12€
D-03 Cielené vyšetrenie-fokusy 13€
D-06 Preventívna pedostomatolog. prehliadka 10€
D-11 Akútne ošetrenie - v ordinačnej dobe 12€
D-12 Akútne ošetrenie - mimo ordinačnej doby 20€
D-13 Akútne ošetrenie - mimo ordinačnej doby 50€
D-32 Liečebný plán protetickeho ošetrenia 10€
D-14 Konzultácia /impl., chirurg./ 12€
D-52 Analýza RTG 7€
D-71 Skúška vitality zubov /1 zub/ 1€
D-37 Krátky admin. úkon /rp, ospravedlnenka, kopia karty/ 2€
D-38 Administratívny úkon /lek. správa/ 10€
D-40 Psychoprofylaxia /nácvik detí, dospelých na ošetrenie/ 5€
Anestéza

A-01 Povrchová slizničná anestéza

5€

A-02 Infiltračná anestéza

10€

A-03 Zvodová anestéza - intraorálna

13€

A-04 Zvodová anestéza - extraorálna

15€

A-06 Perio-anestéza

12€

A-07 Celková anestéza-dospeli-1 hod plus výkony

200€
Záchovná stomatológia
V-01     Jednoplošková výplň-amalgám-ANA      15€
V-02     Dvojplošková   výplň-amalgam-ANA 20€
V-03     Trojplošková    výplň-amalgam –ANA   25€
V-05     Fotokompozit 1-ploška      23€
V-06     Fotokompozit 2-plošky  25€
V-07     Fotokompozit 3-plošky 32€
V-10     Fotokompozit - rekonštrukcia korunky 36€
V-16     Ošetrenie citlivých krčkov/1kvadrant/ 10€
V-20     Provizórna výplň/dočasná výplň 12€
V-23     Amputácia zub.drene/1   8€
V-31     Paliatívne endodontické ošetrenie koreň.kanala 8€
V-32     Výplach,aplikácia,dezinfekcie   6€
V-41     Endodontické ošetrenie-definitívne-jednokoreňové 25€
V-42     Endodontické ošetrenie-definitívne-viackoreňové 35€
F-16     Fazeta 20€
P-61     Dláha na 1 zub   6€
B-01     Bielenie  1 zub 3,5€
P-07     Ošetrenie mäkkých tkanív 3,5€ 
Profylaxia
N-01     Ústna hygiena-nácvik hygieny dutiny ústnej 20€
N-02     Kontróla hygieny ústnej   8€
N-03     Odstránenie zubného kameňa,povlakov/1kvadrant/  15€
N-11     Lokálna floridácia-2 kvadranty     12€
N-30     Pečatenie fisúr-1zub 12€
N-31     Irigácie 8€
N-33     Leštenie,čistenie výplní-1zub 2€
N-32     Repin-obväz 10€
N-34     Kompletná hygiena dutiny ústnej/jedno zuboradie/
            /ultrazvuk,pieskovanie,depural,výplach/
50€
Fixná protetika
Kovokeramická korunka 185€
Kovokeramická korunka na implantát,zásuv.spoj,schodík  190€
Kovokeramická korunka-fazetovaná/vestibulárna plocha/  150€
Armovaná korunka/kov,štandartná živica/  150€
Armovaná korunka/kov,špeciálna živica/   155€
Fazeta,inlay,onlay-celokeramická,lisovaná 250€
Celokeramická korunka/lisovaná keramika/e-max/  290€
Korunka nadštandartná živica 120€
Korunka celokeramicka-zircon  340€
Nacementovanie korunky -1 člen  10€
Čapová nadstavba    70€
Dolderov strmeň 100€
Pozicioner,dláha  120€
Provizórna korunka-1kus   10€
Sňatie korunky 1 člen/stará fix.náhrada/   10€
S-02 odtlačok kombinovaný     36€
S-03 odtlačok alginátový  10€
R-03 odtačok repin   10€
Chirurgická stomatológia
E-01 Extrakcia dočasného zuba,koreňa 5€
E-11 Extrakcia trvalého zuba,koreňa-jednokoreňové 20€
E-12 Extrakcia trvalého zuba,koreňa,viackoreňoveho 25€
E-14 Sutúra extrakčnej rany 10€
E-21 Extrakcia-komplikovaná 35€
E-22 Extrakcia-chirurgická 42€
E-23 Extrakcia-chirurgická zložitá 50€
E-24 Transplantácia zuba 60€
E-31 Dekapsulácia 20€
E-15 Výmena drenu  8€
E-32 Tunelizácia 30€
E-40 Resekcia koreňového hrotu-jednokoreňové zuby 70€
E-42 Resekcia,každeho dalšieho koreňa zuba 25€
E-43 Peroperačné plnenie koreň.kanálu 25€
E-45 Trepanácia alveolu 20€
E-47 Hemisekcia 20€
E-51 Zástava pooperačného krvácania 15€
E-61 Ošetrenie po operačnom zákroku 12€
E-63 Chirurgická revízia rany/alveolitis/ 15€
C-03 Prehlbenie vestibila-1 kvadrant 30€
C-07 Odstránenie väzivových pruhov 30€
E-10 Excizia mäkkých časti 15€
C-15 Extirpácia odontogrnnej cysty 50€
C-41 Intraorálna incizia 18€
C-51 Primárny uzáver oroantrálnej komunikácie 30€
C-61 Repozícia replantovaného zuba dláhovaním 30€
C-62 Repozícia – každý daľší 10€
T-01 Manuálna repozícia 10€
P-04 Odstránenie miestného dráždenia 10€
P-06 Ceľkové vyartikulovanie chrupu-zábrusom 15€
P-23 Gingivektomia,gingivoplastika-každý zub 15€
P-31 Kyretáž steny koreňa zuba-zatvorená 10€
P-32 Operácia s odklopením mukoperiostálneho laloku 50€
P-34 Prekrytie obnaženého zuba lalokom-každý zub 20€
C-91 Postextrakčná sutúra 15€
C-92 Sutúra nad 2 cm 19€
C-93 Frenulektómia 60€
Snímateľné náhrady
Medzerník/dočasná náhrada do 3 zubov/                                                               95€
Medzerník/dočasná náhrada od 4 do 7 zubov/                                                      100€
Totálna –celková protéza -1 kus štandartná živica                                                 od 250€
Totálna - celková protéza -1 kus nadštandartná živica                                          od 270€
Výstuha hornej totálnej protézy                                                                                 35€
Výsteha dolnej totálnej protézy/liata výstuž/                                                          40€
Sietka horná totálna protéza/strieborná/                                                                40€
Sietka horná totálna protéza/zlata                                                                            od 40€
Transparentné podnebie,horná totálna protéza                                                    od 20€
Individuálne zhotovený  zub do snímatelnej náhrady                                           od 32€
Nadštandartné zuby celkovej náhrady príplatok                                                    70€
Príplatok za mikroperlovú živicu                                                                                30€
Skeletovaná protéza                                                                                                  od 300€
Parciálna protéza: cena je daná počtom spôn a kot.prvkov cca                        250€
Zásuvný spoj 1 kus do skeletovanej náhrady                                                          90€
Rebáza –vyplnenie protézy                                                                                        90€
Opravy protéz,cena je daná počtom spôn, rozsahom poškodenia                                                      
Výmena teflonu do zásuvných spojov 1 kus                                                          40€