Cenník

Stomatologické výkony
 Vstupné vyšetrenie 25€
 Preventivna stomatologická prehliadka 20€
 Cielené vyšetrenie-fokusy 15€
 Preventívna pedostomatolog. prehliadka 15€
 Akútne ošetrenie - v ordinačnej dobe 15€
 Akútne ošetrenie - mimo ordinačnej doby 20€
 Akútne ošetrenie - mimo ordinačnej doby,sviatky,sobota nedeľa 100€
 Liečebný plán protetickeho ošetrenia 10€
 Konzultácia /impl., chirurg./ 20€
 Analýza RTG 10€
 Skúška vitality zubov /1 zub/ 5€
 Krátky admin. úkon /rp, ospravedlnenka, kopia karty/ 2€
 Administratívny úkon /lek. správa/ 10€
 Psychoprofylaxia /nácvik detí, dospelých na ošetrenie/ 5€
Anestéza

 Povrchová slizničná anestéza

5€

 Infiltračná anestéza

10€

 Zvodová anestéza - intraorálna

20€

 Zvodová anestéza - extraorálna

20€

 Perio-anestéza

20€

 Kontrolné vyšetrenie

10€
Záchovná stomatológia
 Fotokompozit 1-pl./1,2,3/ 35€
 Fotokompozit 1-pl./4,5,6,7,8/ 40€
 Fotokompozit 2-pl./1,2,3/    40€
 Fotokompozit 2-pl./4,5,6,7,8/  45€
 Fotokompozit 3-pl./1,2,3/ 45€
 Fotokompozit 3-pl./4,5,6,7,8/ 50€
 Ošetrenie citlivých krčkov/1kvadrant/ 10€
 Provizórna výplň/dočasná výplň 20€
 Amputácia zub.drene/1   10€
 Paliatívne endodontické ošetrenie koreň.kanala 10€
 Výplach,aplikácia,dezinfekcie   10€
 Endodontické ošetrenie-definitívne-jednokoreňové 40€
 Fotokompozit-rekonštrukcia korunky 70€
 Neodhlásený termín ošetrenia 10€
 Dláha na 1 zub   6€
 Odstránenie starej výplne 5€
 Ošetrenie mäkkých tkanív 4€
Profylaxia
 Nácvik hygieny dutiny ústnej 15€
 Kontróla hygieny ústnej   10€
 Odstránenie zubného kameňa,povlakov/1kvadrant/  15€
 Lokálna floridácia-2 kvadranty     15€
 Pečatenie fisúr-1zub 15€
 Toaleta korunky 10€
 Leštenie,čistenie výplní-1zub 2€
 Repin-obväz 15€
 Kompletná hygiena dutiny ústnej /jedno zuboradie/
      /ultrazvuk, pieskovanie, depural, výplach/
30€
Fixná protetika
 Kovokeramická korunka 200€
 Kovokeramická korunka na implantát,zásuv.spoj,schodík  220€
 Kovokeramická korunka-fazetovaná/vestibulárna plocha/  190€
 Armovaná korunka/kov,štandartná živica/  170€
 Armovaná korunka/kov,špeciálna živica/   170€
 Fazeta,inlay,onlay-celokeramická,lisovaná 300€
 Celokeramická korunka/lisovaná keramika/e-max/  300€
 Korunka nadštandartná živica 170€
 Korunka celokeramicka-zircon  390€
 Nacementovanie korunky -1 člen  10€
 Čapová nadstavba    90€
 Dolderov strmeň 300€
 Pozicioner,dláha  150€
 Provizórna korunka-1kus   10€
 Sňatie korunky 1 člen/stará fix.náhrada/   10€
 S-02 odtlačok kombinovaný     40€
 S-03 odtlačok alginátový  10€
 R-03 odtačok repin   15€
Chirurgická stomatológia
 Extrakcia dočasného zuba,koreňa 10€
 Extrakcia trvalého zuba,koreňa-jednokoreňové 35€
 Extrakcia trvalého zuba,koreňa,viackoreňoveho 40€
 Sutúra extrakčnej rany 20€
 Extrakcia-komplikovaná 50€
 Extrakcia-chirurgická 70€
 Extrakcia-chirurgická zložitá 120€
 Odstránenie stehov 10€
 Iné prvky 90€
 Výmena drenu  20€
 Chirurg.revízia 20€
 Resekcia koreňového hrotu-jednokoreňové zuby 100€
 Resekcia,každeho dalšieho koreňa zuba 30€
 Peroperačné plnenie koreň.kanálu 30€
 Zástava pooperačného krvácania 20€
 Ošetrenie po operačnom zákroku 20€
 Chirurgická revízia rany/alveolitis/ 20€
 Prehlbenie vestibila-1 kvadrant 50€
 Odstránenie väzivových pruho 50€
 Excizia mäkkých časti 20€
 Intraorálna incizia 25€
 Primárny uzáver oroantrálnej komunikácie 50€
 Repozícia replantovaného zuba dláhovaním 50€
 Repozícia – každý daľší 10€
 Manuálna repozícia 10€
 Celkové vyartikulovanie chrupu-zábrusom 20€
 Gingivektomia,gingivoplastika-každý zub 15€
 Dekapsulácia 25€
 Operácia s odklopením mukoperiostálneho laloku 100€
 Prekrytie obnaženého zuba lalokom-každý zub 25€
 Postextrakčná sutúra 20€
 Frenulektómia 100€
Snímateľné náhrady
 Medzerník/dočasná náhrada do 3 zubov/                                                               170€
 Medzerník/dočasná náhrada od 4 do 6 zubov/                                                      200€
 Totálna –celková protéza -1 kus štandartná živica od 370€
 Totálna - celková protéza -1 kus nadštandartná živica od 390€
 Parciálna protéza od 400€
 Skelet.protéza od 495€
 Flexi protéza pružná od 500€
 Úprava protéz,vyartikulovanie  10€
 Vyartikulovanie, zábrus                                 15€
 Rebáza protetickej práce 90€
 Študijný model                    25€
 Rezervácia termínu na celý deň                          100€
 Parciálna protéza: cena je daná počtom spôn a kot.prvkov cca  
 Opravy protéz,cena je daná počtom spôn, rozsahom poškodenia