Cenník

Stomatologické výkony
 Vstupné vyšetrenie 25€
 Preventivna stomatologická prehliadka 20€
 Cielené vyšetrenie-fokusy 15€
 Preventívna pedostomatolog. prehliadka 15€
 Akútne ošetrenie - v ordinačnej dobe 15€
 Akútne ošetrenie - mimo ordinačnej doby 20€
 Akútne ošetrenie - mimo ordinačnej doby 50€
 Liečebný plán protetickeho ošetrenia 10€
 Konzultácia /impl., chirurg./ 15€
 Analýza RTG 10€
 Skúška vitality zubov /1 zub/ 5€
 Krátky admin. úkon /rp, ospravedlnenka, kopia karty/ 2€
 Administratívny úkon /lek. správa/ 10€
 Psychoprofylaxia /nácvik detí, dospelých na ošetrenie/ 5€
Anestéza

 Povrchová slizničná anestéza

5€

 Infiltračná anestéza

10€

 Zvodová anestéza - intraorálna

15€

 Zvodová anestéza - extraorálna

15€

 Perio-anestéza

15€

 Celková anestéza-dospeli-1 hod plus výkony

250€
Záchovná stomatológia
     Jednoplošková výplň-amalgám-ANA      25€
     Dvojplošková   výplň-amalgam-ANA 30€
     Trojplošková    výplň-amalgam –ANA   35€
     Fotokompozit 1-ploška      30€
     Fotokompozit 2-plošky  35€
     Fotokompozit 3-plošky 40€
     Fotokompozit - rekonštrukcia korunky 55€
     Ošetrenie citlivých krčkov/1kvadrant/ 10€
     Provizórna výplň/dočasná výplň 15€
     Amputácia zub.drene/1   8€
     Paliatívne endodontické ošetrenie koreň.kanala 8€
     Výplach,aplikácia,dezinfekcie   8€
     Endodontické ošetrenie-definitívne-jednokoreňové 40€
    
    
     Dláha na 1 zub   6€
     Odstránenie starej výplne 5€
     Ošetrenie mäkkých tkanív 3,5€ 
Profylaxia
     Nácvik hygieny dutiny ústnej 10€
     Kontróla hygieny ústnej   8€
     Odstránenie zubného kameňa,povlakov/1kvadrant/  15€
     Lokálna floridácia-2 kvadranty     12€
     Pečatenie fisúr-1zub 12€
    
     Leštenie,čistenie výplní-1zub 2€
     Repin-obväz 10€
      Kompletná hygiena dutiny ústnej/jedno zuboradie/
            /ultrazvuk,pieskovanie,depural,výplach/
30€
Fixná protetika
Kovokeramická korunka 195€
Kovokeramická korunka na implantát,zásuv.spoj,schodík  210€
Kovokeramická korunka-fazetovaná/vestibulárna plocha/  170€
Armovaná korunka/kov,štandartná živica/  160€
Armovaná korunka/kov,špeciálna živica/   165€
Fazeta,inlay,onlay-celokeramická,lisovaná 270€
Celokeramická korunka/lisovaná keramika/e-max/  300€
Korunka nadštandartná živica 150€
Korunka celokeramicka-zircon  350€
Nacementovanie korunky -1 člen  10€
Čapová nadstavba    90€
Dolderov strmeň 150€
Pozicioner,dláha  120€
Provizórna korunka-1kus   10€
Sňatie korunky 1 člen/stará fix.náhrada/   10€
S-02 odtlačok kombinovaný     40€
S-03 odtlačok alginátový  10€
R-03 odtačok repin   10€
Chirurgická stomatológia
 Extrakcia dočasného zuba,koreňa 10€
 Extrakcia trvalého zuba,koreňa-jednokoreňové 30€
 Extrakcia trvalého zuba,koreňa,viackoreňoveho 35€
 Sutúra extrakčnej rany 15€
 Extrakcia-komplikovaná 45€
 Extrakcia-chirurgická 65€
 Extrakcia-chirurgická zložitá 100€
 Transplantácia zuba 100€
 
 Výmena drenu  15€
 Resekcia koreňového hrotu-jednokoreňové zuby 80€
 Resekcia,každeho dalšieho koreňa zuba 30€
 Peroperačné plnenie koreň.kanálu 30€
 
 Hemisekcia 50€
 Zástava pooperačného krvácania 20€
 Ošetrenie po operačnom zákroku 20€
 Chirurgická revízia rany/alveolitis/ 20€
 Prehlbenie vestibila-1 kvadrant 50€
 Odstránenie väzivových pruhov 50€
 Excizia mäkkých časti 20€
 Intraorálna incizia 20€
 Primárny uzáver oroantrálnej komunikácie 50€
 Repozícia replantovaného zuba dláhovaním 50€
 Repozícia – každý daľší 10€
 Manuálna repozícia 10€
 Ceľkové vyartikulovanie chrupu-zábrusom 20€
 Gingivektomia,gingivoplastika-každý zub 15€
 
 Operácia s odklopením mukoperiostálneho laloku 100€
 Prekrytie obnaženého zuba lalokom-každý zub 25€
 Postextrakčná sutúra 20€
 
 Frenulektómia 80€
Snímateľné náhrady
Medzerník/dočasná náhrada do 3 zubov/                                                               120€
Medzerník/dočasná náhrada od 4 do 7 zubov/                                                      170€
Totálna –celková protéza -1 kus štandartná živica                                                 od 300€
Totálna - celková protéza -1 kus nadštandartná živica                                          od 350€
Flexi protéza pružná                                                od 450€
Vyartikulovanie, zábrus                                 15€
                    
                            
Skeletovaná protéza                                                                                                  od 450€
Parciálna protéza: cena je daná počtom spôn a kot.prvkov cca                        350€
Rebáza –vyplnenie protézy                                                                                        90€
Opravy protéz,cena je daná počtom spôn, rozsahom poškodenia