Cenník  platný od 1.8.2023

Stomatologické výkony
 Vstupné vyšetrenie    ZADARMO
 Preventivna stomatologická prehliadka    20 €
 Cielené vyšetrenie-fokusy    15 €
 Preventívna pedostomatolog. prehliadka    20 €
 Akútne ošetrenie - v ordinačnej dobe    20 €
 Akútne ošetrenie - mimo ordinačnej doby    40 €
 Akútne ošetrenie - mimo ordinačnej doby,sviatky,sobota nedeľa 100 €
 Rezervácia termínu na celý deň  100 €
 Liečebný plán protetického ošetrenia   10 €
 Analýza RTG, konzultácia    20 €
 Skúška vitality zubov /1 zub/     5 €
 Krátky admin. úkon /rp, ospravedlnenka, kopia karty/     2 €
 Administratívny úkon /lek. správa/   10 €
 Psychoprofylaxia /nácvik detí, dospelých na ošetrenie/   10 €
Anestéza

 Povrchová slizničná anestéza

  5 €

 Infiltračná anestéza

10 €

 Zvodová anestéza - intraorálna

 20 €

 Zvodová anestéza - extraorálna

 20 €

 Perio-anestéza

 20 €

 Kontrolné vyšetrenie

 20 €
Záchovná stomatológia
 Fotokompozit 1-pl./1,2,3/  40 €
 Fotokompozit 1-pl./4,5,6,7,8/  50 €
 Fotokompozit 2-pl./1,2,3/     50 €
 Fotokompozit 2-pl./4,5,6,7,8/  60 €
 Fotokompozit 3-pl./1,2,3/  55 €
 Fotokompozit 3-pl./4,5,6,7,8/  70 €
 Ošetrenie citlivých krčkov/1kvadrant/  10 €
 Provizórna výplň/dočasná výplň  20 €
 Amputácia zub.drene/1    10 €
 Paliatívne endodontické ošetrenie koreň.kanala  10 €
 Výplach,aplikácia,dezinfekcie   15 €
 Endodontické ošetrenie-definitívne-jednokoreňové 100 €
 Fotokompozit-rekonštrukcia korunky   80 €
 Neodhlásený termín ošetrenia  10 €
 Dláha na 1 zub    10 €
 Odstránenie starej výplne   10 €
 Ošetrenie mäkkých tkanív   10 €
Profylaxia
 Nácvik hygieny dutiny ústnej 20 €
 Kontróla hygieny ústnej   10 €
 Odstránenie zubného kameňa,povlakov/1kvadrant/  20 €
 Lokálna floridácia-2 kvadranty     20 €
 Pečatenie fisúr-1zub 20 €
 Toaleta korunky 10 €
 Leštenie,čistenie výplní-1zub   5 €
 Repin-obväz 20 €
 Kompletná hygiena dutiny ústnej /jedno zuboradie/
      /ultrazvuk, pieskovanie, depural, výplach/
30 €
Fixná protetika
 Kovokeramická korunka  250 €
 Kovokeramická korunka na implantát,zásuv.spoj,schodík   270 €
 Kovokeramická korunka-fazetovaná/vestibulárna plocha/  200 €
 Štúdijný model    25 €
 Provizórna korunka- laboratórne zhotovená     50 € 
 Fazeta,inlay,onlay-celokeramická,lisovaná  350 €
 Celokeramická korunka/lisovaná keramika/e-max/   350 €
 Korunka nadštandartná živica  170 €
 Korunka -zircon   400 €
 Nacementovanie korunky -1 člen     10 €
 Čapová nadstavba      90 €
 Dolderov strmeň  300 €
 Pozicioner,dláha   180 €
 Provizórna korunka-1kus     15 €
 Sňatie korunky 1 člen/stará fix.náhrada/     10 €
 S-02 odtlačok kombinovaný        40 €
 S-03 odtlačok alginátový     10 €
 R-03 odtačok repin      20 €
Chirurgická stomatológia
 Extrakcia dočasného zuba,koreňa     10 €
 Extrakcia trvalého zuba,koreňa-jednokoreňové     40 €
 Extrakcia trvalého zuba,koreňa,viackoreňoveho     50 €
 Sutúra extrakčnej rany     20 €
 Extrakcia-komplikovaná     70 €
 Extrakcia-chirurgická     80 €
 Extrakcia-chirurgická zložitá   120 €
 Odstránenie stehov   10 €
 Iné prvky   90 €
 Výmena drenu    20 €
 Chirurg.revízia   20 €
 Resekcia koreňového hrotu-jednokoreňové zuby 100 €
 Resekcia,každeho dalšieho koreňa zuba   50 €
 Peroperačné plnenie koreň.kanálu   50 €
 Zástava pooperačného krvácania   20 €
 Ošetrenie po operačnom zákroku   20 €
 Chirurgická revízia rany/alveolitis/   20 €
 Prehlbenie vestibila-1 kvadrant   80 €
 Odstránenie väzivových pruho   80 €
 Excizia mäkkých časti   20 €
 Intraorálna incizia   20 €
 Primárny uzáver oroantrálnej komunikácie   50 €
 Repozícia replantovaného zuba dláhovaním   50 €
 Repozícia – každý daľší   10 €
 Manuálna repozícia    20 €
 Celkové vyartikulovanie chrupu-zábrusom    20 €
 Gingivektomia,gingivoplastika-každý zub    20 €
 Dekapsulácia   50 €
 Operácia s odklopením mukoperiostálneho laloku  150 €
 Prekrytie obnaženého zuba lalokom-každý zub   40 €
 Postextrakčná sutúra   20 €
 Frenulektómia 100 €
Snímateľné náhrady
 Medzerník/dočasná náhrada do 3 zubov/                                                                     200 €
 Medzerník/dočasná náhrada od 4 do 6 zubov/                                                            300 €
 Totálna –celková protéza -1 kus štandartná živica  od 450 €
 Totálna - celková protéza -1 kus nadštandartná živica  od 490 €
 Parciálna protéza od 450 €
 Skelet.protéza od 600 €
 Flexi protéza  od 600 €
 Flexi protéza pružná od 650 €
 Rebáza protetickej práce                                100 €
 Úprava protéz, vyartikulovanie   10 €
 Vyartikulovanie, zábrus   10 €
                   
 Parciálna protéza: cena je daná počtom spôn a kot.prvkov cca  
 Opravy protéz,cena je daná počtom spôn, rozsahom poškodenia